Odkrycie starożytnej biblioteki w Nimrud #archeologia #książki #miasta #odkrycia #starożytność #wiedza - ciekawostki.app

Odkrycie starożytnej biblioteki w Nimrud

Nimrud to miasto położone na terenie dzisiejszego Iraku, założone około 1250 roku p.n.e. przez Aszurnasirpala II, władcy Asyrii. W okresie swojego rozkwitu, które przypada na VII i VIII wiek p.n.e., Nimrud stało się jednym z najważniejszych ośrodków kulturowych na Bliskim Wschodzie. Na jego terenie znajdowały się liczne pałace i świątynie, ozdobione freskami, rzeźbami i innymi dziełami sztuki.

W 1989 roku niemieccy archeolodzy prowadzący wykopaliska na terenie Nimrud odkryli niezwykły skarb – starożytną bibliotekę, datowaną na VIII wiek p.n.e. Biblioteka ta zawierała ponad 30 tysięcy glinianych tabliczek, pokrytych pismem klinowym, będącym wówczas powszechnym sposobem zapisywania tekstu na Bliskim Wschodzie. Była to jedna z największych bibliotek starożytnego świata, znacznie większa od znanej nam Biblioteki Aleksandryjskiej.

Tabliczki zawierały teksty o różnej treści – były wśród nich dokumenty administracyjne, prawne, ekonomiczne, ale także teksty literackie, takie jak epos Gilgamesza czy mit o powstaniu świata. Dzięki nim możemy poznać historię i kulturę Asyrii, a także życie codzienne tamtejszych ludzi.

Odkrycie biblioteki w Nimrud było jednym z największych archeologicznych odkryć XX wieku, a tabliczki stanowią bezcenny skarb dla naukowców zajmujących się dziejami Bliskiego Wschodu. Przyczyny zniszczenia miasta i biblioteki do dzisiaj nie są do końca jasne – prawdopodobnie wynikało to z podboju Asyrii przez Babilończyków w VI wieku p.n.e. oraz późniejszych inwazji Persów i Greków.

Opublikowano: maj 2023

Udostępnij:

Kategorie:

Historia

Mogą Cię zainteresować:

Zobacz również:

Więcej ciekawostek