Konformizm – tendencja do naśladowania innych ludzi #badania #człowiek #mózg #psychika #teorie - ciekawostki.app

Konformizm – tendencja do naśladowania innych ludzi

Konformizm to tendencja do naśladowania innych ludzi, przyjmowania ich poglądówzachowań w celu uniknięcia konfliktów lub zyskania akceptacji.

Badacze zajmujący się tym zjawiskiem odkryli, że ludzie są bardziej skłonni do konformizmu w grupach, w których jest więcej osób lub gdy są one bardziej homogeniczne. Konformizm jest również silniejszy, gdy ludzie są młodzi lub gdy ich poczucie własnej wartości jest słabe.

Konformizm może prowadzić do pozytywnych zmian, takich jak zwiększenie zgodności z prawem lub zwiększenie bezpieczeństwa w grupie, ale może też prowadzić do negatywnych skutków, takich jak brak odwagi do myślenia poza utartymi schematami czy brak krytycznego myślenia.

Pewien słynny eksperyment dotyczący konformizmu został przeprowadzony przez psychologów Solomona Asch’a w latach 50. XX wieku. Podczas eksperymentu, uczestnicy byli poproszeni o porównanie długości dwóch linii, jednej standardowej i jednej testowej. W rzeczywistości, jednak, większość uczestników była ustawiona tak, by fałszywie stwierdzić, że linia testowa była dłuższa niż standardowa, chociaż było to oczywiste, że nie była. Okazało się, że wielu uczestników zgodziło się z fałszywymi odpowiedziami, by zaimponować innym lub uniknąć konfliktu.

Eksperyment ten pokazał, że ludzie są skłonni do ulegania presji grupy i dostosowywania się do oczekiwań innych, nawet jeśli oznacza to zaprzeczenie własnym zdaniom czy zmysłom. Konformizm jest więc ciekawym zjawiskiem, które nadal badane jest przez psychologów i socjologów. Współcześnie istnieje wiele teorii, które tłumaczą, dlaczego ludzie konformizują się i jakie są konsekwencje tego zjawiska dla jednostki i społeczeństwa.

Na przykład, „teoria uzasadnień” zakłada, że ludzie konformizują się, ponieważ szukają uzasadnienia dla swoich zachowań i poglądów. W ten sposób, poprzez naśladowanie innych, mogą uniknąć poczucia winy lub wstydu, które mogłoby wynikać z odmiennych poglądów.

Inna teoria, zwana „teorią społecznego dowodu„, twierdzi, że ludzie konformizują się, ponieważ uważają, że inni ludzie są bardziej wiedzący lub bardziej doświadczeni i dlatego ich poglądy są bardziej wiarygodne. W ten sposób, poprzez naśladowanie innych, mogą uniknąć podejmowania ryzykapopełniania błędów.

Jednak niektórzy badacze twierdzą, że konformizm może mieć negatywny wpływ na indywidualną kreatywność i samodzielność myślenia. Może też prowadzić do braku tolerancji dla różnorodności i braku tolerancji dla odmiennych poglądów.

Opublikowano: styczeń 2023

Udostępnij:

Kategorie:

Kultura i społeczeństwo Psychologia

Mogą Cię zainteresować:

Zobacz również:

Więcej ciekawostek